Покупка на лизинг

         

        Всеки от предлаганите продукти от нашият каталог може да бъде закупен на лизинг чрез УниKредит Булбанк АД. Моделите с посочени цени можете да закупите на лизинг, а за останалите трябва да се свържeте с нашия търговски отдел на тел. 052 / 50 11 02 или e-mail: office@bulfisk.com.

Leasing

 

На какви условия трябва да отговаряте ?


За да одобрим Вашата поръчка на почистващо оборудване на лизинг е необходимо:
1. Да сте пълнолетни.
2. Да имате постоянен трудов договор.
3. Да имате добра кредитна история.


Как да поръчате нашите модели на лизинг ?


Изберете желания от Вас модел машина или аксесоар от нашият каталог и ни изпратете запитване със следните данни:
1. Вашите лични данни.
2. Желания от Вас брой месечни вноски – могат да бъдат 3, 6, 9, 12, 18 или 24.
3. Желаната от Вас първоначална вноска – това е избрана от Вас сума (в заявката посочете число).
4. Натиснете бутона "ИЗПРАТИ".


След получаване на заявката Ви за лизинг, ще се свържем с Вас за потвърждение и допълнителни уточнения. 

Какъв е начинът на плащане и получаване на стоката?

За да закупите стока на лизинг се сключва Договор за отпускане на стоков кредит от Уникредит Кънсюмър Файненсинг АД. 

Ако сте избрали покупка на лизинг с първоначална вноска, ще трябва да я заплатите на куриера при получаването на стоката. Останалите вноски по лизинга се заплащат директно на Уникредит Кънсюмър Файненсинг АД по изготвения погасителен план. Заедно с получаване на стоката трябва да се подпише Договора за отпускане на стоковия кредит, който е в два екземпляра, като единият трябва да върнете обратно по куриера, заедно с копие от личната си карта.

Ако сте избрали покупка на лизинг без първоначална вноска условията за доставка са същите. Вноските по лизинга ще трябва да бъдат заплащани директно на Уникредит Кънсюмър Файненсинг АД по изготвения погасителен план.

Каква е цената на доставката ?

Цената на доставката зависи от града, в който желаете да бъдат доставени поръчаните от вас продукти. Затова тя не се вижда в online поръчката Ви, а се начислява отделно. Ако желаете да попитате за цена на доставка за определен град, свържете се с нас на тел: 052 / 50 11 02 или по e-mail: office@bulfisk.com 

Какъв е срока на доставката ?

Доставката се извършва чрез куриерска служба СПИДИ. Срока за доставяне до клиентите е 2 работни дни. По изключение за малките населени места или по - отдалечените такива срока може да бъде и малко по - дълъг.

Ако поръчания модел машина не е наличен в нашия склад ние ще се свържим с Вас и ще Ви съобщим срока на доставката.

 

Мога ли да погася кредита си предсрочно?


По всяко време можете да погасите кредита си предсрочно, като заплатите обезщетение, изчислено в съответствие с чл. 32, ал. 4 по ЗПК, а именно: 1% от размера на предсрочно погасената сума по кредита, когато оставащия период на договора за кредит е по-голям от 1 година; 0.5% от размера на предсрочно погасената сума по кредита, когато оставащия период на договора за кредит е по-малък от 1 година.

Кога трябва да направя първата вноска по кредита си?

Първата вноска по кредита Ви е дължима в рамките на 15-45 дни след подписването на Договор за отпускане на стоков кредит. Датата е отбелязана върху Договора за отпускане на стоков кредит. Възможно е да бъде 7-мо, 14-то, 21-во или 28-мо число на месеца.

Как да погасявам месечните си вноски?

Можете да плащате месечните си вноски по банков път или по електронен път чрез ePay.
IBAN: BG90UNCR7630101CLARIMA
BIC/SWIFT: UNCRBGSF
УниКредит Булбанк АД
Нужно е да знаете номера на Вашия договор за кредит и размера на месечната Ви вноска. 

Като клиент на Уникредит Кънсюмър Файненсинг, Вие получавате допълнително предимство - при плащане във всеки клон на УниКредит Булбанк не дължите банкови такси (обикновено таксата е 2 лв. за вноска).

Възможно ли е да застраховам кредита си?

При подписването на Договор за отпускане на стоков кредит можете да сключите застраховка "Защита макс" със застрахователна компания, партньор на УниKредит Кънсюмър Файненсинг. Тази застраховка цели да гарантира изплащането на вноските или на остатъчната сума при застрахователно събитие, така както е указано в Общите условия за застраховката.

Как мога да получа информация за състоянието на кредита си?

Информация за състоянието на Вашия кредит можете да получите всеки делничен ден на телефон 0700 15 600 (на цената на един градски разговор за абонати на БТК).

Какво трябва да направя при надвнесена сума по кредит?

Ако сте надвнесли сума по Ваш кредит, моля изпратете молба в свободен текст, съдържаща:
1. Вашите три имена;
2. ЕГН;
3. Номер на кредит;
4. Сметката, по която искате да Ви бъде възстановена надвнесената сума, при коя банка;
5. Подпис;
6. Дата;
Вашите молби може да изпращате на факс: 02-80 21 660 или на имейл: 
ucfincustomerservice@unicreditgroup.bg 

Как да платя месечната си вноска чрез E-Pay?


За да заплатите месечната си вноска чрез E-Pay е нужно да се регистрирате в www.epay.bg. Ще Ви бъдат издадени специфични кодове, които са необходими за да можете да регистрирате банковата си карта към уеб сайта. Всички клиенти (с малки изключения), притежаващи български банкови дебитни карти с логото на Борика могат да се регистрират и да използват E-Pay. 

Ако вече имате регистрация, трябва да регистрирате Вашето битово плащане към Уникредит Кънсюмър Файненсинг чрез въвеждане на номера на договора. След това трябва да потвърдите плащането на дължимата сума.

Погасяване чрез банкомат:

При този начин на плащане трябва да се следват следните стъпки:
1. След като поставите банковата карта в устройството, моля изберете меню „Други услуги”;
2. Изберате меню „B-Pay” и се въведете нашия търговски номер – 64999;
3. Въведете номера на договора си;
4. Въведете Персонален идентификационен номер (ПИН);
5. На следващия екран трябва да потвърдите или откажете транзакцията.

*E-Pay не начислява такси за обслужване.
Ако имате начислени други такси, се свържете с обслужващата Ви банка.

 

UNICREDIT CONSUMER FINANCING

Какво е UniCredit Consumer Financing?

Компания, предоставяща бърз и удобен начин за покупки на изплащане. UniCredit Consumer Financing е част от UniCredit Group – най-голямата банкова група в Източна Европа. 

Защо да изберете UniCredit Consumer Financing?

Гарантирано бързо одобрение
Предлагане на достъпни, малки месечни вноски, които са фиксирани за целия период на кредита и не се променят
Без скрити такси и комисиони
Попълване на искането за кредит може да стане както по телефона, така и в магазините на Керклиин ООД. 

Какви са параметрите на предлагания кредит?

От 150 до 50 000 лв. и срок на изплащане от 3 до 72 месеца 

Допълнителни предимства за клиентите на UniCredit Consumer Financing:

Минимални банкови комисионни при плащане на вноските във всеки клон на UniCreditBulBank – обикновено таксата е 2 лв. за вноска 

За допълнителна информация:

Обадете се на 0700 15 600 или посетете www.ucfin.bg. 

СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ 

1. С подписването на настоящото, заявявам желанието си (искане) да кандидатствам и получа предложение за предоставяне на кредит от„УниКредит Кънсюмър Файненсинг“ ЕАД.

2. Съгласявам се Администратора - „УниКредит Кънсюмър Файненсинг“ ЕАД, с ЕИК 175070632, със седалище в град София и адрес на управление: р-н „Възраждане“, п.к.: 1303, кв. „Сердика“, ул. „Гюешево“ № 14, да обработва моите лични данни и да ги използва за кредитни проверки, извършвани електронно или ръчно, във връзка с искания от мен кредит, а също и при евентуално предоставяне на кредитни услуги от трети лица, включително и от другите лица от Групата на „УниКредит България“, различни от Администратора: „УниКредит Булбанк“ АД, „УниКредит Факторинг“ ЕАД, „УниКредит Флийт Мениджмънт“ ЕООД, „УниКредит Лизинг“ ЕАД, „УниКредит Застрахователен Брокер“ ЕООД, за което се съгласявам моите лични данни да бъдат включени и съхранявани в база данни и да бъдат обработвани за или във връзка с анализ на задълженията ми, събиране на вземания от мен по повод на предоставен ми кредит, предотвратяване изпирането на пари и измами, а също и във връзка с управление на предоставения ми кредит.

3. Съгласието за обработване на личните ми данни, изрично изразено с положения по-долу мой подпис, е с цел да позволи на Администратора да проверява моята кредитоспособност и да удостовери моите лични данни, в съответствие със Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/ 679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. („Регламента/ът“), като получава справки от регистри на трети страни - частни и държавни администратори на лични данни, намиращи се в страната и извън нея, като Централния Кредитен Регистър на БНБ, Национална Агенция по Приходите, Националния Осигурителен Институт и др., в това число данни за плащаните от мен социални осигуровки, данни за трудовите ми договори и социално осигурителния ми доход, също така да прави запитвания и да получава данни относно гражданската ми регистрация от Националната база данни „Население“, като тези данни да бъдат обработвани съобразно ЗЗЛД и Глава Пета от Регламента.

4. Съгласието за обработване на личните ми данни, изразено с настоящото искане, е с цел да позволи също така на всеки от горепосочените администратори на лични данни да използва личните ми данни за подготвянето и предоставянето на упоменатите справки/доклади, изискани им от „УниКредит Кънсюмър Файненсинг“ ЕАД. Ако е необходимо, се съгласявам Администраторът да предоставя за целите на оценяване на кредитния риск моите лични данни, в това число: кредитни данни и история на плащанията по всички открити и закрити кредитни сметки на мое име при „УниКредит Булбанк“ АД, при спазване на изискванията на ЗЗЛД, на следните категории лица на територията на Република България и извън нея: други кредитни институции и финансови институции, или алтернативно: други доставчици на услуги по предоставяне на данни от база данни, както и на лица, с които Администраторът има сключени договори, за предоставянето от тяхна страна на продукти и услуги.
Също така декларирам своята информираност, че данните ми могат да бъдат използвани за целите на пазарни проучвания или за отчитането на степента на удовлетвореност на клиентите от качеството на предоставяните услуги и провежданата от Групата на „УниКредит България“ дейност. Запознат съм, че мога да възразя срещу това обработване по всяко време.

5. Съгласявам се резултатите от проверката, събрани от администраторите за целите на договора за кредит да се съхраняват на електронни носители и на хартия в кредитното ми досие за срока на договорното ми правоотношение с Администратора, както и след това, в случаите в които Администраторът има законово задължение да пази тези данни, съгласно разпоредбите на българското законодателство и правото на Европейския съюз. В случай че не бъда одобрен за отпускане на кредит и Администраторът не сключи с мен договор за кредит, моля Администратора да заличи личните ми данни, в рамките на технически необходимия му срок за това, считано от отказа му за сключване на договор за кредит.

6. Наред с това, информиран/а съм, че правното основание за обработване на личните ми данни от страна на Администратора е както настоящото искане за обработване на личните ми данни, така и основанието по чл. 6, пар. 1. б. „б)“ от Регламента – обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който съм страна, или за предприемане на стъпки по мое искане като субект, за когото се отнасят данните, преди сключването на договор. Също така разбирам, че „УниКредит Кънсюмър Файненсинг“ ЕАД има законово задължение да обработи личните ми данни, във връзка със задълженията на дружеството произтичащи от законодателството свързано с мерките срещу изпирането на пари.

7. Информиран/а съм, че имам право: (а) на достъп до личните ми данни, съхранявани както от Администратора, така и от трети страни - администратори на лични данни; (б) да поискам коригиране, промяна и актуализиране на тези данни; (в) да поискам ограничаване на обработването им, (г) да поискам от Администратора да заличи (изтрие) личните ми данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД. (д) да възразя срещу обработването на личните ми данни (единствено в определените от законодателството случаи). Информиран/а съм, че имам право на преносимост, което ми позволява да получа личните данни, които ме засягат и които съм предоставил на Администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имам правото да прехвърля тези данни на друг администратор, без възпрепятстване от страна на Администратора, включително имам право да поискам от Администратора да извърши пряко прехвърляне на данните, свързани с мен, на другия посочен от мен администратор, ако това е технически възможно.
Адресът за получаване на достъп до личните ми данни е: гр. София, р-н „Възраждане“, п.к.: 1303, кв. „Сердика“, ул. „Гюешево“ №14. Информиран/а съм, че на същия адрес мога да получа информация и за администраторите на лични данни, на които са разкрити свързани с мен лични данни. Информиран/а съм, че правата по тази точка мога да упражня чрез подаване на писмено заявление на посочения адрес или в който и да е филиал на УКБ, както и по електронна поща, при положение, че писмото ми е подписано с Електронен подпис в съответствие със Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

8. Информиран/а съм, че личните данни, свързани с мен, се обработват от Администратора във връзка с вземане на индивидуални решения, които се основават на: (а) ръчно обработване по предварително дефинирани критерии; (б) автоматизирано обработване по предварително дефинирани критерии и (в) автоматизирано обработване (без човешка намеса), включващо и профилиране, като формираните по тези начини решения се използват за сключването/ отказ за сключване на договор между мен и Администратора. Запознат/а съм с възможността да изразя гледната си точка, да възразя (в това число да се откажа) срещу вземането на решения спрямо мен, които са основани единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, и да поискам, при вземането на решението спрямо мен, да участва и ангажирано от
Администратора за тази цел лице.

9. Потвърждавам, че съм запознат/а с факта, че Администраторът има законно право и интерес от достъпа до кредитните регистри, за да защити
своите интереси, интересите на своите органи на управление и съдружници/акционери, както и с цел обезпечаване на правомерността на своята
дейност, съобразно изискванията на закона.

10. Администраторът може да поиска и допълнителна информация, включително, но не само препоръки от банки и други кредитни или финансови
институции, да проучи моето кредитно минало и настояща кредитоспособност във всички публични и частни бази данни, включително, но не
само, в базите данни на кредитни бюра, държавни органи и банки на територията на Република България и чужбина, както и в базите данни на
дружествата от Групата на „УниКредит“, администратори на лични данни, (наричани по-нататък „Дружествата“). В тази връзка, Администраторът
има право да разкрива на Дружествата, личните ми данни, предоставени на Администратора с настоящото съгласие.

11. Предоставям правото на Администратора да проверява всички данни, предоставени от мен, чрез независими източници, като го моля да
използва данните за осъществяване на проверки на кредитоспособността ми, преди предоставянето на каквито и да било услуги или продукти,
както и във всеки момент от съществуването на евентуалните договорни правоотношения между мен и Администратора.

12. В случай че съм регистриран като Едноличен търговец (ЕТ) или съм Управляващ собственик на Еднолично дружество с ограничена
отговорност (ЕООД) и във връзка с подготовка за сключване между мен и Администратора на Договор за предоставяне на кредит, моля
Администратора за следното:
1. Ако е необходимо, Администраторът да изисква от Националния осигурителен институт /НОИ/, включително и чрез информационната му
система, както и да получава, лично или чрез други юридически лица, наличните данни за:
1.1. доходите ми и направените в моя полза осигурителни плащания, извършени от търговеца, на който съм едноличен собственик,
както и другите данни, които съставляват търговска тайна или лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД),
като упълномощавам Администратора да използва събраната по този начин информация за целите на кредитната ми оценка, във
връзка с отпускане на мое име на целеви стоков кредит/паричен заем при спазване на законодателството, свързано със защита на
личните данни и всяка друга защитена информация;
1.2. начислен осигурителен доход за наетите на трудов договор и осигурявани от търговеца лица (без информация за личните данни
на самите тези лица), размер на направени вноски по фондове и др. данни, които биха могли да представляват производствена или
търговска тайна.
13. Настоящото си съгласие правя в резултат на свободната ми воля на пълнолетно лице, като съм наясно, че то се урежда от Глава Втора и
Глава Трета от Регламента, и съм уведомен/a, че имам право да откажа да подам настоящото искане, както и да го оттегля по всяко време, в
които случаи искането ми за предоставяне на желаната от мен услуга може да не бъде изпълнено.
14. Информиран/а съм, че координатите на длъжностното лице по защита на данните, което отговаря за „Уникредит Кънсюмър Файненсинг“ ЕАД
са: адрес: пл. Света Неделя №7, електронна поща: DPO@UniCreditGroup.BG. Запознат съм, че мога да се обръщам към това лице за съдействие
по повод личните ми данни, обработвани от Администратора.
15. Информиран/а съм, че за реализиране на изброените по-горе права имам правото на жалба до Комисията за защита на личните данни
(КЗЛД), в случаите на възникване на спор между мен и Администратора относно законосъобразността на обработването на данните ми.
16. С подписването на настоящото, декларирам, че осъзнавам и приемам необходимостта Администраторът да направи копие на личната ми
карта, с оглед изпълнение на задълженията си произтичащи от Закона за мерките срещу изпирането на пари. Копието – електронно или на
хартиен носител, да се използва и съхранява единствено и само за нуждите на проверките, свързани с одобрението и отпускането на договор
за кредит, предоставян от Администратора. Наясно съм, че копието ще бъде пазено към досието на договора за кредит, като доказателство за
идентификацията ми като кредитоискател или поръчител.
Съгласие за обработване на личните ми данни за целите на директния маркетинг от УниКредит Кънсюмър Файненсинг ЕАД:
Съгласявам се Администраторът да обработва предоставените от мен данни за целите на директния маркетинг, за да ми предлага стоки и
услуги на УниКредит Кънсюмър Файненсинг, дружествата от Групата на „УниКредит България, както и продукти и услуги на бизнес партньори на
дружеството извън Групата УниКредит, чрез обработване на предоставени от мен данни за осъществяване на контакт по поща, на електронен
адрес, по телефон, чрез SMS или по друг директен начин, за да извършва статистически проучвания и анализи за маркетингови цели
(изпращане на оферти/ търговски съобщения и други, във връзка с услугите на Администратора), в това число личните ми данни да бъдат
предоставяни на обработващи на лични данни, предоставящи услуги във връзка с директен маркетинг (рекламни агенции, кол центрове, телеком
компании, лица, предоставящи друг вид услуги за директна комуникация, и др.).
Уведомен/а съм, че искането ми за обработване на личните ми данни за маркетингови цели е валидно и съставлява годно правно основание за
обработване на личните ми данни - до изричното му оттегляне от моя страна, което право мога да упражня чрез изпращане на заявление/
искане до Администратора на посочените по-горе адреси, включително и на адреса на електронна поща. Информиран/а съм, че при
предоставяне на съгласие от моя страна, предлагането на директен маркетинг ще продължи и след прекратяване на търговските
взаимоотношения, в рамките на нормативно установения период за обработване на данните или до неговото оттегляне.
Информиран/а съм, че личните данни, свързани с мен, се обработват от Администратора във връзка с вземане на индивидуални решения, които
се основават на: (а) ръчно обработване по предварително дефинирани критерии; (б) автоматизирано обработване по предварително дефинирани
критерии и (в) автоматизирано обработване (без човешка намеса), включващо и профилиране, като формираните по тези начини решения се
използват за целите на директния маркетинг. Запознат/а съм с възможността да изразя гледната си точка, да възразя (в това число да се
откажа) срещу вземането на решения спрямо мен, които са основани единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, и
да поискам, при вземането на решението спрямо мен, да участва и ангажирано от Администратора за тази цел лице.

ИМАТЕ ВЪПРОСИ?
ПОПИТАЙТЕ НАШИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ
052 50 11 02
от понеделник до петък
от 09:00 до 18:00 часа